Termninsstart ungdomsgruppen

Terminsstart för ungdomsgruppen kommer att bli måndagen den 18 jan kl 18. Träningstiden den här terminen blir kl 18-19. Tränar för gruppen ärVeljko Pribak och Hekuran Xharavina. Var du eller ditt barn med i höstas: Konstakt oss och tala om om du/ni planerar att fortsätta nu i vår.
Är du eller ditt barn intresserad av att testa kickboxning; kontakta oss så fyller vi på i gruppen så länge det finns platser. I ungdomsgruppen har vi ett begränsat antal platser!